BUS

299773_292416780772567_391839521_n

Bus je aktivnost koju NKD realizuje u okviru različitih projekata od 2011.godine. Cilj busa je da teme kojima se bavimo, analize, istraživanja, incijative kroz direktnu komunikaciju, na jednostavan i razumljiv način, približi građanima.

Prvi bus koji smo realizovali bio je Autobus decentralizacije kojim smo obišli 12  gradova  u pet upravnih okruga Južne Srbije. Cilj je bio da građani iz "unutrašnjosti" dobiju priliku da direktno komuniciraju sa predstavnicima institucija u Beogradu i iznesu im svoje probleme i zapažanja.

U okviru Inicijative za otvoreni parlament drugi put smo krenuli u obilazak busom odgovornosti. Obišli smo 20 gradova i prešli više od 2500 km. Sa građanima smo razgovarali o radu parlamenta, otvorenosti izabranih predstavnika i predstavili im portal Otvoreni parlament, mesto na kome mogu pronaci sve informacije o radu poslanika i parlamenta.

Treći obilazak realizovali smo u okviru inicijative za promenu izbornog sistema i projekta "Stvar izbora". Inicijativu Biram koga biram tada je potpisom za promenu izbornog sistema podržalo više od 15.000 građana.