Da bolji život za manjine podstakne većina: Narodni, a ne partijski poslanik

Debate ,,Narodni, a ne partijski poslanik” biće tokom proleća organizovane širom Srbije. Jedan od povoda je činjenica da je u medijski zatvorenom svetu za debate, građanima uskraćeno pravo na informacije i dijaloge, a jedino se kroz dijaloge može doći do promene izbornog sistema po meri građana.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju održala je nedavno debatu “Narodni, a ne partijski poslanik” u Zrenjaninu. Ovaj najveći grad Bačke čini čak 20 nacionalnih manjina – mađarska 10%, romska 3%, rumunska 2%, slovačka, hrvatska, makedonska i dr. u kom pravcu. Glavna tema bila je u kom pravcu će ići promena izbornog sistema i da li manjine mogu biti adekvatnije zastupljene.

Narodna poslanica iz ovog grada Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara, ukazala je na korake koje treba preduzeti po pitanju promene izbornog sistema ne bi li manjinske grupe bile proporcionalnije zastupljene u skupštini. Ona smatra da je to preduslov za kvalitetniji život svih, kao i sigurniji put ka Evropskoj uniji, a zemlje EU i jesu te koje treba da nam budu primer dobre prakse pri kreiranju efikasnih izmena domaćeg izbornog sistema.

 

,,Imamo vrlo dobre primere u praksi poput Rumunije gde se podrazumeva veliki broj garantovanih mesta za manjine, s tim da je tamo mađarska nacionalna manjina tolika da ona ipak ima taj cenzus od 5% ili imamo primere kao što je Mađarska gde predstavnici nacionalnih manjima (srpske, rusinske i ostale) imaju takozvane glasnogovornike koji sede u skupštini sa ipak malo ograničenim delovanjem gde se dogovaraju njih troje, a jedan ih zastupa. Dakle, ima raznih modela tako da je prvi korak da se uradi uporedna analiza i da se mi pripremimo kako bismo mogli da promenimo izborni zakon’’, smatra narodna poslanica iz ovog grada. Osim Kovač, u Skupštini Srbije je iz Zrenjanina još dvoje poslanika.

 

Aktuelni izborni sistem u Srbiji je proporcionalni. Srbija je jedna izborna jedinica. Glasa se za liste partija
a ne direktno za poslanike

 

Na temu proporcionalnog predstavljanja manjina u parlamentu nadovezala se Snežana Ilić iz zrenjaninskog Centra za razvoj civilnog društva:
,,Iako je reč o pitanjima manjima, ne možemo očekivati da promena dođe od manjinske zajednice, promene uvek budu indukovane od većine”, zaključila je Ilić.

Da li aktuelni izborni sistem odgovara građanima Srbije?

Programski savetnik Nacionalne koalicije za decentralizaciju Danijel Dašić naglasio je i da aktuelni izborni sistem ne ide na ruku ni građanima jugoistoka Srbije. On je istakao da je čak 90% gradova i opština nedovoljno predstavljeno u Narodnoj skupštini.

Od 250 poslanika, čak 109 je iz Beograda dok region južne i istočne Srbije, koji je po broju stanovnika približan prestoničkom, predstavlja manje od 40 poslanika

Bilo je reči i o neravnomernom predstavljanju žena u narodnom parlamentu. Iako u Srbiji čine nešto više od 50%, u parlamentu ih je, prema propisanoj kvoti, tek trećina. Prisutne je zanimala perspektiva zrenjaninske Kancelarije za komunikaciju s narodnim poslanicima koja je postojala u periodu od 2008. do 2012. godine. ,,U nedostatku Kancelarije za komunikaciju s poslanicima, trudim se da sa građanima o njihovim problemima komuniciram putem mejlova i društvenih mreža. Važno je da pitanja koja su im važna, postavimo bilo u formi poslaničkog pitanja, to jest da ih povežemo sa raznim ministarstvima”, kazala je poslanica Elvira Kovač.


Podršku inicijativi za promenu izbornog sistema Biram koga biram pružilo je do sada 20 000 građana potpisom Deklaracije, više od 40 poslanika vladajućih i opozicionih političkih partija, veliki broj eksperata u oblasti izbornog prava kao i predstavnika civilnog društva.

 

Posted in Vesti.