KORUPCIJA LOKALNI I (ILI) GLOBALNI PROBLEM?

Koliko košta korupcija u tvom mestu

Grad Niš nije usvojio lokalni antikorupcijski plan i nije formirao telo za praćenje sprovođenja planova, iako su prošli svi predviđeni rokovi.

Jesu li gradovi/opštine u Nišavskom, Pirotskom i Topličkom okrugu ispunile obavezu i izradile lokalne antikorupcijeske planove i planove integriteta? Kako su ovaj zadatak sprovele sve jedinice lokalne samouprave na nivou Srbije, za čiju realizaciju snose odgovornost organi na centralnom i lokalnom nivou?

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) organizuje tri diskusiona foruma u Nišu, Pirotu i Prokuplju od 14. do 16. avgusta gde ćemo predstaviti rezultate analize i praćenja implementacije mera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 u tri okruga: Pirotskom, Topličkom i Nišavskom, u 15 jedinica lokalne samouprave.

Deset jedinica lokalne samouprave usvojilo je lokalni antikorupcijski plan dok je samo jedna lokalna samouprava formirala telo za praćenje sprovođenja planova.

Sa stručnjacima u ovoj oblasti ćemo razgovarati o uočenim problemima i mogućnostima za unapređenje sprovođenja Akcionog plana za poglavlje 23 i uspostavljanja delotvornih mehanizama za prevenciju korupcije na lokalnom nivou.

Plan realizacije diskusionih foruma je sledeći:

- Niš, 14. avgust od 12 časova, Medija i reform centar

- Pirot, 15. avgust od 12 časova, Velika sala Skupštine Grada Pirota

- Prokuplje, 16. avgust od 12 časova, biblioteka "Rade Drainac"

Predviđeno je da diskusioni forumi traju oko 2 sata.

NKD je sproveo analizu primene Akcionog plana za poglavlje 23 u okviru projekta „„Što južnije to transparentnije – sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 23 u gradovima i opštinama na jugu Srbije“ uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Prilog sa konsultativne radionice održane krajem januara možete pogledati u nastavku.

Posted in Vesti and tagged , , , , .