DECENTRALIZOVANI POGLED NA PREGOVORE

Ilustracija za konferenciju1

Koje su predviđene obaveze i aktivnosti lokalne samouprave u oblasti borbe protiv korupcije za naredni period? Želite da znate šta sve predviđa Akcioni plan za Poglavlje 23 kao i kakva je metodologija za njegovo praćenje i merenje napretka?

NKD organizuje dvodnevnu konsultativnu radionicu u Nišu, pod nazivom „Decentralizovani pogled na pregovore“ koja se održava 30 i 31. januara 2018. u hotelu Aleksandar.

Cilj je da se proces pregovora sa EU posmatra kroz lokalnu prizmu i da se ojača kapacitet predstavnika civilnog društva iz južne Srbije za uključivanje u kontrolu napretka na sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23. Na radionici će biti selektovani partneri sa kojima će NKD raditi u narednim mesecima na projektnim aktivnostima.

Ceo proces pridruživanja se sprovodi daleko od običnih građana tako da dovodi do nerazumevanja značaja usvajanja evropskih vrednosti. Sa druge strane, aktivnosti u okviru Akcionih planova se vode tako da na najvišem nivou deluju završeno, dok na lokalu imamo veliki broj neusklađenih propisa i podzakonskih akata koji u kombinaciji sa velikom inercijom na lokalu i otporu prema promenama čine efekte pridruživanja skoro nevidljivim.

 

Agenda konsultativne radionice (30. i 31. januar 2018)

Dan 1

10.00 – 10.30 Obrazloženje aktivnosti na projektu (NKD)

10.30 – 11.30 Obrazloženje metodologije za prikupljanje podataka o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 23 na nivou lokalnih samouprava (Mirko Popović, Tamara Branković, Sofija Mandić, Aleksandar Marinković)

11.30 – 12.00 Pauza

12.00 – 13.30 Radionica – građanski monitoring sprovođenja mera za borbu protiv korupcije (Mirko Popović, Danijel Dašić)

13.30 – 14.30 Ručak

14.30 – 16.00 Programsko budžetiranje na lokalnom nivou i izazovi u sprovođenju (Aleksandar Marinković, ekspert za programski  budžet)

16.00 – 17.00 Sprovođenje mera za prevenciju korupcije u lokalnim samoupravama – pravni okvir i institucije (Sofija Mandić, pravnica i Mirko Popović)

Dan 2

10.00 – 11.30 Uloga organizacija civilnog društva i medija u prevenciji korupcije na lokalnom nivou (predstavnici Nacionalne koalicije za decentralizaciju i Južnih vesti)

11.30 – 12.00 Pauza

12.00 – 13.30 Iskustva u sprovođenju mera za prevenciju korupcije na lokalnom nivou (Zlata Đorđević, Transparentnost Srbija)

13.30 – 14.30 Ručak

14.30 – 16.00 Pregovori sa EU: uloga aktera i značaj komunikacije sa akterima na lokalu, evropska iskustva, primeri dobre prakse (Snežana Andrić, EU Info kutak, Mladi ambasadori)

16.00 – 17.00 Završne reči, sumiranje informacija i najava aktivnosti u narednom periodu. (Nacionalna koalicija za decentralizaciju)

Posted in Vesti and tagged , , .