KAKVI SU USLOVI ZA RAD ORGANIZACIJA U 2016?

800x600_indeks2016

Predstavnici udruženja i organizacija raspravljali o kategorijama održivosti

U kakvim uslovima rade udruženja građana i organizacije civilnog društva u Srbiji? Na koje prepreke nailaze u radu? Da li građani prepoznaju njihov rad i zalaganje? 

Odgovore na ova i druga pitanja pokušali su da daju predstavnici udruženja i organizacija širom Srbije koji su u okviru panela "Indeks održivosti organizacija civilnog društva - 2016" izneli svoja iskustva i zapažanja o ovoj temi.

Eksperski panel je jedan od načina prikupljanja podataka za izradu izveštaja "USAID Indeks održivosti odrganizacija civilnog društva u Srbiji za 2016. godinu"  koji ocenjuje stanje u sedam kategorija održivosti među kojima su pravni okvir, organizacioni kapacitet, finansijska održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastruktura, slika u javnosti. 

Izveštaj se kreira na osnovu ocena i komentara panelista, koji su se ove godine sastali 14.novembra u Medija centru Beograd. Izveštaj za 2016. godinu biće predstavljen sredinom 2017. godine.

Prethodni izveštaj možete pogledati ovde.

 

Učesnici panela

Ovom prilikom se zahvaljujemo učesnicima i učesnicama ekspertskog panela koji su dali doprinos izradi izveštaja za 2016. godinu:

Biljana Dakić-Đorđević, Trag fondacija

Aleksandra Veselinović, Grupa 484

Jelena Pajović van Reenen, Zadužbina “Kuća građanskog društva”

Ana Koeshall, Fondacija Ana i Vlade Divac

Slavoljub Đorđević, Roma centar Kragujevac

Bojana Selaković, Građanske inicijative

Raša Nedeljkov, CRTA

Nathan Koeshall, Katalist Balkan

Aleksandar Prica, Asocijacija Duga

Ljubiša Jovanović, GRIG

Ilir Gaši, Slavko Ćuruvija fondacija

Neven Marinović, SMART

Marina Tadić, Stefan Otašević, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS

Doprinos NKD-a

Nacionalna koalicija za decentralizaciju, već šestu godinu zaredom izrađuje izveštaj o održivosti OCD-a u Srbiji.

Autori izveštaja za Srbiju su Mladen Jovanović, predsednik Upravnog odbora NKD-a i Milena Velojić, direktorka sekretarijata koalicije.

Izveštaj se izrađuje u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj - USAID Srbija.

Posted in Vesti and tagged , , , , , , , .