INDEX ODRŽIVOSTI OCD ZA 2015. GODINU

Indeks održivosti organizacija civilnog društva (IO OCD) se koristi od 1997. godine za procenu održivosti
OCD sektora. Indeks je razvijen od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u partnerstvu
sa lokalnim organizacijama u svakoj od zemalja u kojoj se sprovodi.

NKD u partnerstvu sa USAID-om izrađuje indeks za Srbiju od 2010. godine.

Izveštaj za 2016. godinu pronađite u nastavku.

USAID index 2015

Download USAID index 2015
Posted in Publikacije and tagged , , .