Romski informativni centar

Romski Informativni Centar (RIC) osnovan je 15. januara 1999. kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija i kao takva registrovana na saveznom nivou. Centar je osnovala grupa mladih entuzijasta nezadovoljna položajem romske omladine i dece sa velikom željom da svojim radom dovede do promena. Cilj organizacije je emancipacija Roma koja se jedino može ostvariti putem obrazovanja. Radi ostvarivanja svojih ciljeva RIC se narocito zalaže za:

 • Prikupljanje i distribuciju informacija vezanih za razvoj romskih nevladinih organizacija.
 • Prikupljanje podataka o kršenju ljudskih prava i sloboda
 • Preduzimanje mera za otklanjanje eventualnog kršenja ljudskih prava i sloboda
 • Saradnja sa svim relevatnim domaćim i međunarodnim organizacijama koje se bave položajem Roma
 • Prikupljanje i obradu naučne i stručne literature u oblasti romskog jezika i kulture
 • Organizovanje stručnih skupova, seminara, savetovanja i drugih oblika stručnog obrazovanja i umrežavanje Roma i romskih organizacija
 • Saradnja sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave Romima
 • Prikupljanje finansijske i materijalne pomoći i distribucija Romima i romskim organizacijama
 • Publikovanje informacija o Romima
 • Organizovanje emisija na radiju i TV na romskom o Romima
 • Organizovanje i umrežavanje lokalnih nevladinih organizacija

Grad: Kragujevac
Adresa: Atinska 20/11
Telefon: 034/349587
Email: ricoffice@ric.org.rs

Posted in Članice.