Kikindski forum

Organizacija civilnog društva “Kikindski forum” iz Kikinde osnovana je krajem 2008.godine sa ciljem da podstakne javnost ove opštine da se aktivno uključi u inicijativu za izmenu Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republke Srbije  prema kojoj bi Kikinda bila uvršćena u spisak gradova, ali i da ujedno građane informiše o važnosti ovakve inicijative.

Od tada Kikindski forum i dalje zastupa  ovu inicijativu kao primarnu ideju organizacije, ali se bavi i unapređenje međusobnekomunikacije građana Kikinde, kreiranjem Kikinde kao urbane, građanski vaspitane sredine, unapređenjem komunikacije izmeđugrađana i isticanjem važnosti građanskog mišljenja I njihovih prava.

Važan cilj kome Ki-forum teži je veća motivisanost i učešće građana ove lokalne zajednice za rešavanje problema putem participacije, što uključuje i širu edukaciju o načinima sprovođenja građanske inicijative, zborova građana i referenduma. Udruženje je utemeljeno na principima tolerancije, solidarnosti, saradnje i poštovanja različitosti.

Organizacija Ki-forum uglavnom deluje lokalno, ali putem javnog zastupanja decentralizacije i prenošenjem primera pozitivne prakse iz drugih opština  i zemalja EU, kao i kroz saradnju sa partnerskim organizacijama nastojimo da poboljšamo kvalitet  življenja u sredinama koje su geografski, infrastrukturno i ekonomski marginalizovane u odnosu na centralne gradove naše zemlje.

Grad: Kikinda
Adresa: Braće Lakovića 76
Telefon: 060/6640044
Email: kikindskiforum@yahoo.com

Posted in Članice.