INDEX ODRŽIVOSTI OCD ZA 2013. GODINU

Indeks održivosti organizacija civilnog društva (IO OCD) se koristi od 1997. godine za procenu održivosti OCD sektora. Indeks je razvijen od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u partnerstvu sa lokalnim organizacijama u svakoj od zemalja u kojoj se sprovodi.

NKD u partnerstvu sa USAID-om izrađuje indeks za Srbiju od 2010. godine.

Indeks meri održivost ODC-a u sedam osnovnih kategorija: zakonsko okruženje, organizacioni kapaciteti, finansijska održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastruktura i slika u javnosti.

USAID index - Izveštaj za 2013. godinu

Download USAID index - Izveštaj za 2013. godinu
Posted in Publikacije and tagged , .