MNENJE GRAĐANA O DECENTRALIZACIJI

Šta su po vašem mišljenju najveće prednosti decentralizacije i moguće regionalizacije Srbije?

„Najveća prednost bila bi oslobađanje života, izlazak iz stanja prisilne nezrelosti u kome se sada nalazimo i preuzimanja odgovornosti za vlastiti razvoj, oslobađanje potencijala koji postoje a koji su sada potpuno blokirani. Tu pre svega mislim na razvoj preduzetničkog duha koji je zarobljen, na konkurenciju, na slobodno tržište ideja i projekata. Kada imate mogućnost upravljanja vlastitim životom, postajete slobodni i kreativni u pronalaženju najboljih rešenja sa sebe. Suprotno, kada nemate tu mogućnost možete da budete i genije, ali ako ste rođeni, recimo u Leskovcu, a neki tamo beogradski partijski aparatik donosi odluke o tome kako ćete živeti, onda ste beznadežno frustrirani i blokirani. Ubeđena sam, takođe, da bi decentralizacija nužno dovela do demontiranja partokratske vlasti kakvu sada imamo i na lokalu što je potpuno neprirodno.“

Iz intervjua sa Suzanom Dimitrijević iz Leskovca

Posted in Publikacije, Uncategorized and tagged , , .